Bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Is uw cliënt directeur, commissaris of (mede)beleidsbepaler? Dan kan hij als privépersoon onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor eigen fouten en die van medebestuurders. Dit claimrisico omvat ook het privévermogen. De D&O-verzekering (Directors & Officers) van Hiscox beschermt dat privévermogen tegen claims van derden.