Bestuurdersaansprakelijkheid

Speciaal voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders introduceert Hiscox een gloednieuwe Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering is bedoeld voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen met een jaaromzet of exploitatie tot € 100 miljoen. De nieuwe Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is vanaf oktober 2017 snel en eenvoudig online af te sluiten in het (broker) portal van Hiscox en via een Pre Priced Proposal-aanvraagformulier.

“Bestuurders en commissarissen van een rechtspersonen kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit hun eigen functioneren, maar ook voor onbehoorlijk bestuur van een medebestuurder”, vertelt Edwin Oud, Senior Underwriter Professional Insurance van Hiscox. “De bestuurder kan dan privé aansprakelijk worden gesteld en met rechtszaken te maken krijgen. In dat geval is een goede verzekering én hulp van onze claims-professionals onontbeerlijk. Het kan immers om grote bedragen gaan."

Tot € 5 miljoen dekking

Met de nieuwe Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zet Hiscox een topproduct in de markt, vindt Edwin. “De verzekering wordt afgesloten door de onderneming en beschermt in principe het privévermogen van alle natuurlijke personen voor ondermeer interne en externe bestuurdersaansprakelijkheden .Ook als het gaat om een afgevaardigde in een externe bestuurdersfunctie. Verzekerden kunnen kiezen uit een verzekerd bedrag per aanspraak van € 5 miljoen en maximaal € 10 miljoen per verzekeringsjaar. Deze verdubbeling kan voor een kleine toeslag worden gerealiseerd en de premies zijn concurrerend."

Aanvullende dekkingen

De verzekering biedt onder andere standaard een gratis uitloopperiode van twee jaar bij overname, fusie of faillissement. In het product is een extra verzekerd bedrag opgenomen voor de kosten van verweer voor commissarissen en toezichthouders indien het schadebedrag al in het geheel is uitgekeerd. Daarnaast is er ook dekking voor public-relationskosten bij reputatieschade, de kosten van psychologische ondersteuning van de verzekerde en schade veroorzaakt door de functionaris die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming dan wel de compliance officer.

Ook voor startups

Een ander aspect waarmee de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox zich onderscheidt, is de complete dekking voor – bestuurders en commissarissen van – startups. Deze is van toepassing voor bedrijven die korter dan twaalf maanden actief zijn en een jaaromzet tot maximaal € 5 miljoen hebben. De verzekerde bedragen beginnen bij € 250.000 per aanspraak maar de klant kan ook kiezen voor een verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen.

Meer informatie

“Uiteraard gelden voor de verzekering ook de standaard voordelen van onze Pre Priced Proposals”, zegt Edwin Oud tot slot. “Dat betekent een scherpe premie, maar ook online binnen een paar minuten een offerte aanvragen of direct een polis afsluiten via het Hiscox-brokerportal. En uiteraard is de Hiscox-claimsfilosofie ook voor deze verzekering van toepassing. Bijkomend voordeel van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is verder nog dat deze geen eigen risico kent.”

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is vanaf begin oktober beschikbaar in het brokerportaal. Voor meer informatie neemt u contact op met Hiscox , telefoon +31 (0)20-5170700, e-mail: [email protected].