Nieuwe voorwaarden CyberClear

Het aantal aanvallen met ransomware is in het afgelopen jaar wereldwijd enorm toegenomen. Mede daardoor waren er veel meer grote schades als gevolg van cybercriminaliteit. Niet alleen omdat kwaadwillenden steeds inventiever worden, ook omdat meer criminelen zich richten op digitale misdaad nu we vaker thuiswerken.

“Daardoor stijgt de schadelast als gevolg van cybercrime”, zegt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance en Cyber & Data Risks. “Vorig jaar ging het wereldwijd om een bedrag van bijna $ 1.000 miljard, ruim 50% meer dan in 2018. Die steile groei blijft aanhouden. Mede daardoor zijn herverzekeraars een stuk strenger geworden. Als gevolg zie je dat bij veel cyberverzekeringen de premie omhoog gaat en de dekkingen beperkter worden.”

Geen concessies
Hiscox heeft eerder dit jaar de acceptatierichtlijnen van CyberClear aangepast en updatet nu de verzekeringsvoorwaarden. Bijzonder is dat deze op bepaalde gebieden worden uitgebreid ten gunste van de verzekerden. “Om toch binnen de kaders te blijven, kiezen we er voorlopig voor om geen nieuwe CyberClear-verzekeringen af te sluiten voor bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan € 100 miljoen”, aldus Yasin. “Op die manier hoeven we geen concessies te doen en kunnen we uitstekende voorwaarden blijven bieden aan bestaande en nieuwe klanten.”

Verbeteringen
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de voorwaarden. “Zo vervalt bij eigen schade het eigen risico als de verzekerde het incident binnen 72 uur meldt. Verder gaat de retentietijd in op het moment dat de stagnatie ontstaat en dus niet pas bij de melding. Daarnaast zijn er vergoedingen opgenomen voor het vervangen van sleutelfiguren die door het incident andere taken moeten uitvoeren. Desgewenst kan de verzekerde ook iemand inhuren voor deze taken. Ook is er een vergoeding voor de tijd die onze verzekerde kwijt is als hij of zij aanwezig moet zijn bij een gerechtelijke instantie.”

Fraude en bedrog standaard meeverzekerd
Een andere uitbreiding is dat cyberfraude en cyberbedrog nu, met een sublimiet, standaard zijn meeverzekerd op de polis. “Voorheen boden we deze dekking deels aan als optie. Onder cyberfraude en cyberbedrog vallen eigen schades zoals elektronische diefstal van bijvoorbeeld geld, cryptovaluta of effecten, frauduleus gebruik van telefoonlijnen en verlies van onder meer geld als gevolg van een social engineeringbericht. Ook de schade die opdrachtgevers lijden als gevolg van social engineering door een inbreuk op het computersysteem van de verzekerde is gedekt, evenals identiteitsfraude.”

Stagnatie door fouten of nalatigheid
Als de bedrijfsactiviteiten stagneren door fouten van eigen werknemers of toeleveranciers zal de verzekering onder voorwaarden ook uitkeren. Yasin: “De werkzaamheden – of de nalatigheden – moeten dan wel verband hebben met elektronische data en software of het onderhoud en de ontwikkeling van het computersysteem. Optioneel kunnen verzekeringsnemers ook kiezen voor een dekking die uitkeert als de activiteiten (deels) stilvallen vanwege een cyberaanval op een ICT-dienstverlener van wie de verzekerde afhankelijk is.”

Sublimieten, beperkingen en uitsluitingen
In de voorwaarden gelden voor sommige onderdelen nieuwe sublimieten en beperkingen. Ook zijn er enkele uitsluitingen, zoals bijvoorbeeld bij een faillissement en bij inbeslagname van het computersysteem. U vindt alle informatie in het informatieblad CyberClear by Hiscox.

Beter verwoord
Last but not least heeft Hiscox diverse onderdelen beter verwoord. “Zo zijn de definities van computersysteem en social engineeringbericht veel uitgebreider dan voorheen. Verder is er een specifieke definitie van oorlog toegevoegd”, aldus Yasin. “Tegelijkertijd zijn de teksten in het algemeen concreter en duidelijker.”

Meer informatie
Hebt u nog vragen over CyberClear by Hiscox of de vernieuwde polisvoorwaarden? Neem dan gerust even contact op via 020-5170700. Of stuur een e-mail naar [email protected].