Brexit - nieuw dochterbedrijf Hiscox in Luxemburg

Vooruitlopend op de Brexit heeft Hiscox in 2018 een nieuw verzekeringsbedrijf opgericht, Hiscox S.A. in Luxemburg. Brokers, klanten en stakeholders zullen hierdoor weinig merken van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.

“De beslissing om een dochteronderneming te starten, is in februari 2017 genomen”, vertelt Hans Leenards, managing director van Hiscox Benelux. “Al in januari van 2018 heeft de Luxemburgse toezichthouder vergunning verleend aan Hiscox S.A. - de goedkeuringsaanvragen in de continentaal-Europese landen lopen nog en worden naar verwachting nog dit jaar afgegeven.”

Vanaf 2019 actief

Hiscox wil vanaf 1 januari 2019 zowel de bestaande als de nieuwe verzekeringscontracten laten lopen via de Europese vestigingen van Hiscox S.A.

Hans: “Dit betekent dat lopende polissen die voorheen onder Hiscox Insurance Company Ltd. vielen, vanaf dat moment ondergebracht zullen zijn bij Hiscox S.A. Datzelfde geldt voor eventuele verplichtingen uit het verleden.” Om de activiteiten van Hiscox Special Risks en Hiscox MGA in Europa te blijven bedienen, werkt Hiscox momenteel aan de oprichting van een nieuw Europees verzekeringsagentschap voor die producten.

Zelfde oplossingen, zelfde service, zelfde mensen

De Brexit is voor Hiscox geen verandering van strategische aard. “Brokers, klanten en stakeholders zullen in principe weinig of geen veranderingen ervaren”, aldus Hans. “We leveren nog steeds dezelfde verzekeringsoplossingen met dezelfde service. Ook aan de teams verandert niets. Er is alleen sprake van een andere juridische structuur van ons bedrijf.”

Wij zullen u de rest van het jaar op de hoogte houden van de voortgang.