Cyber en Data Risks vernieuwd

Data Risks by Hiscox krijgt een nieuwe naam en gaat bij de relaunch in oktober 2015 Cyber en Data Risks by Hiscox heten.

Data Risks by Hiscox krijgt een nieuwe naam en gaat bij de relaunch in oktober 2015 Cyber en Data Risks by Hiscox heten. Daarmee sluit Hiscox' verzekering tegen de risico's van inbreuken door hackers en data-diefstal nog beter aan bij de eisen en wensen van vandaag. De dekkingen zijn uitgebreid, de polisvoorwaarden eenvoudiger gemaakt én alle klanten krijgen vanaf nu de mogelijkheid om gebruik te maken van extra services zoals de Security Quick Scan.

Het aantal cyber- en datamisdrijven groeit elk jaar sterk, vertelt Yasin Chalabi, Manager Professional Insurance van Hiscox. "Daardoor worden steeds meer bedrijven slachtoffer van inbreuken, dataverlies en chantage. Verder zijn alle private als publieke organisaties in Nederland die persoonsgegevens verwerken vanaf 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden. Doen zij dit niet of onvoldoende, dan kunnen zij een boete krijgen die kan oplopen tot € 810.000."

Verbeterde voorwaarden

Met die ontwikkelingen in gedachten is Cyber en Data Risks by Hiscox uitgebreid. "Nieuw zijn onder andere de dekkingen voor verlies van geld van de bankrekening, hacking van telefonie en de gevolgen van het niet voldoen aan de normen van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Hiscox heeft de capaciteit uitgebreid en het verzekerde bedrag verhoogd naar maximaal € 15 miljoen, met de mogelijkheid om business-interruptie mee te verzekeren."

Kennis- en informatiegids

Met de vernieuwde Cyber en Data Risks by Hiscox wordt ook Hiscox Data en Cybermanagement 101 geïntroduceerd. "Deze kennis- en informatiegids is een waardevol document dat niet alleen inzicht biedt in de ontwikkeling en de laatste trends op het gebied van cyber- en datacrime, maar vooral veel praktische zaken behandelt", zegt Yasin Chalabi. "Hiscox Data en Cybermanagement 101 helpt daardoor bij de vergroting van het risicobewustzijn. De cijfers en voorbeelden maken de problematiek namelijk inzichtelijk voor de eindklant." 

Beveiliging is vandaag de dag immers de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie, niet enkel die van de ict-afdeling. "Maar bestuurders en managers moeten zich dat eerst realiseren voordat ze maatregelen kunnen treffen. Hiscox Data en Cybermanagement 101 helpt onze makelaars om dit duidelijk te maken aan hun relaties."

Ronde tafelgesprekken

Die makelaars hebben overigens zelf meegewerkt aan de verbeteringen. "In de afgelopen maanden hebben wij diverse overleggen en ronde tafelgesprekken met hen gehouden en goed geluisterd naar hun ervaringen en vragen. Van onze kant hebben we hen geïnformeerd over de risico's voor hun relaties, die groter worden omdat volgend jaar de wettelijke meldplicht wordt uitgebreid."

Ook PPP Cyber en Data Risks

In de slipstream van de vernieuwing wordt ook de online Pre Priced Proposal (PPP) voor cyber- en datarisico's aangepast. "De belangrijkste verbeteringen zijn dat potentiële verzekeringsnemers nu in één oogopslag zien in welke categorie ze vallen en dat het verzekerde schadebedrag is verhoogd van € 1 miljoen naar € 2 miljoen."

"Verder is de omzetgrens verlaagd van € 50 miljoen naar € 10 miljoen. Bedrijven die een omzet van meer dan € 10 miljoen hebben of een hogere dekking wensen, kunnen via het contactformulier op de website een snel en eenvoudig een maatwerkofferte aanvragen. En omdat de online aanvraag de offerte, overeenkomst en polis ineen is, kost het slechts vijf minuten om de verzekering online af te sluiten."

Security Quick Scan

“Ook bieden wij alle nieuwe verzekeringnemers een Security Quick Scan aan van hun systemen en organisaties" zegt Yasin Chalabi tot besluit. "Daarbij komt een specialist langs voor een intake in hun bedrijf. En ondanks al deze verbeteringen kunnen we Cyber en Data Risks by Hiscox tegen een zeer scherpe premie aanbieden."

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over de Data Risks-oplossingen van Hiscox? Neem dan gerust contact op met Yasin Chalabi per e-mail of telefonisch op 020-5170732.