CyberClear by Hiscox

CyberClear by Hiscox - de cyberverzekering

CyberClear by Hiscox is de cyber & data risks-verzekering die de gevolgen dekt van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercrime. Ook als die zijn ontstaan na een menselijke vergissing, bijvoorbeeld omdat een medewerker onbedoeld een inbreuk veroorzaakt. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van datalekken en hacking.