Cybercrime kost samenleving miljarden

Als bedrijf kun je niet meer zonder een goede verzekering tegen cybercrime en dataverlies. Dat is de stellige overtuiging van Yasin Chalabi, manager Professional Insurance van Hiscox. "Cybercrime kost de samenleving jaarlijks miljarden. Ik vind het vreemd dat er nog bedrijven zijn die deze risico’s verkeerd inschatten en een Data Risks verzekering uitstellen."

Daarom breekt hij een lans om dit onderwerp op elke risicomanagementagenda te zetten en staat hij voortaan elk kwartaal stil bij de risico's van hacking en dataverlies. In het eerste artikel in de reeks benoemt hij de vijf belangrijkste redenen om deze risico's af te dekken in willekeurige volgorde. 

Geen dekking

"Allereerst is cybercrime de snelst groeiende vorm van misdaad. En omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans om slachtoffer te worden van online criminaliteit toe. Verlies van data en hacking zijn niet of slechts voor een deel gedekt onder traditionele verzekeringen. Een Data Risksverzekering biedt wel uitgebreide dekking voor deze risico’s."

Meldkosten en imago

Naast de kosten van het verlies, moet een gehackt bedrijf ook tijd en geld investeren in de afhandeling. "Voldoen aan het  – veelal verplicht – melden van inbreuken kost tijd en geld. En zelfs als een bedrijf geen wettelijke meldplicht heeft, kan melden om imago technische redenen toch verstandig zijn. Een Data Risksverzekering dekt ook deze kosten en ontzorgt het bedrijf."

Omzetderving

Systemen zijn cruciaal voor het bedienen van klanten, maar de downtime ervan is niet gedekt door de standaardverzekeringen. Chalabi: "Een aanval van hackers, computervirussen of kwaadaardige handelingen van werknemers kunnen voor onderbreking van de business zorgen. Ook online en offline omzetderving wordt door een Data Risksverzekering vergoed."

Mobile devices

De komst van draagbare apparaten en de mogelijkheid om thuis te werken heeft het leven een stuk makkelijker gemaakt, maar brengt ook nieuwe risico's met zich mee. "Vertrouwelijke gegevens kunnen makkelijker worden gestolen en het gevaar dat ze verloren gaan, is groter geworden", legt Chalabi uit. "Daarnaast zijn ook mobile devices steeds vaker doelwit van virussen. Een Data Risksverzekering dekt de kosten en de aansprakelijkheid die gepaard gaan met een data-inbreuk via een draagbaar apparaat."

De waarde van data

"We beheren meer data dan ooit en vaak betreft het gegevens van klanten en leveranciers", zegt hij tot slot. "Non-disclosure overeenkomsten en commerciële contracten, garanties en vrijwaringen besteden steeds meer aandacht aan de beveiliging van deze data. Gegevens van derden zijn waardevol. Bedrijven kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld als ze deze verliezen, ongeacht de oorzaak. Een Data Risksverzekering vergoedt de eigen kosten en de schade van derden als gevolg van verlies van data en inbreuk op privacy."

Wilt u meer weten over de risico's van cybercrime/dataverlies en de oplossingen van Hiscox? Neem dan contact op met Yasin Chalabi via 020-5170700 of [email protected]