Druk jaar met mooie resultaten

Aan de vooravond van 2019 kijkt Hans Leenards, Managing Director Benelux van Hiscox, tevreden terug op een bewogen jaar. Ook laat hij zijn licht schijnen over enkele plannen die voor 2019 op de agenda staan.

“Voor een verzekeraar is het verwerken van persoonsgegevens een fundamenteel onderdeel van het bedrijfsproces”, steekt hij van wal. “Als gevolg daarvan heeft de invoering van de AVG (GDPR) veel impact op onze organisatie gehad. Daarnaast is de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) dit jaar van kracht geworden. En met de naderende Brexit moesten de Europese werkmaatschappijen van Hiscox ook daarvoor een oplossing creëren.”

Beste jaar ooit

“In deze projecten hebben onze mensen vooral op het gebied van nationale en internationale compliance bergen werk verzet. Onze verzekeringnemers en andere relaties hebben daar weinig van gemerkt en dat was precies onze bedoeling. De aanpassingen op zowel het gebied van de AVG als de IDD zijn geïmplementeerd. Daarnaast kan ik trots melden dat Hiscox op 1 januari 2019 volledig Brexit-proof is.”

Maar Hans heeft meer goed nieuws: “Ondanks die drukte op de achtergrond laten al onze zakelijke activiteiten een gezonde groei zien. De portefeuille Huis & Kunst groeit boven verwachting als gevolg van de verdergaande standaardisering voor de massamarkt en ook met Classic Cars by Hiscox gaat het erg goed. Onze zakelijke cyberproducten en de Pre Priced Proposals groeien zelfs explosief. Het is nog geen 31 december, maar op dit moment wijzen de cijfers op een groei van tenminste 12% en een uitstekende winst. Als dat zo blijft, is 2018 ons beste jaar ooit.”

Marktleider cyberverzekeringen

Die lijn wil Hiscox in 2019 uiteraard voorzetten. “Daarom hebben we twee nieuwe collega’s aangetrokken die vanaf januari het underwriting team van Art & Private Client komen versterken. Daarnaast houden wij als marktleider uiteraard een scherpe focus op onze cyberverzekeringen. Omdat die permanente doorontwikkeling vereisen, hebben we besloten om ook een collega met een ICT-achtergrond aan te trekken die zich vooral over de technische aspecten zal buigen.”

Er zijn nog meer plannen, maar daar kan hij op dit moment nog niets over vertellen. “Nee, daar is het nog te vroeg voor. Maar houd Hiscox Insight ook volgend jaar in de gaten. Zodra het opportuun is, vertel ik er graag meer over.”