Een fout in het werk van uw klant.

ICT-specialist Yusuf (34) is trots op het werk dat hij heeft geleverd bij een muziekstudio. Het is zijn eerste grote klus bij zijn nieuwe opdrachtgever. ‘Onderdeel van de opdracht was om een nieuwe code te schrijven voor de back-ups binnen het bedrijf. De muziekstudio gaat uitbreiden en zal samen gaan werken met bekende artiesten, dus het is belangrijk dat er back-ups van de werkbestanden zijn op verschillende externe harde schijven. Dit is een klus die ik al talloze keren heb gedaan, een lekker begin bij mijn nieuwe werkgever dus!’

Fout in code
Een paar weken later krijgt Yusuf een paniekerig belletje van de muziekstudio: een belangrijk werkbestand is per ongeluk verwijderd, en nergens terug te vinden op de externe harde schijven. ‘Na een intern onderzoek bleek er een fout te zitten in de code die ik heb geschreven. Hierdoor werd er niet van alle bestanden een back-up gemaakt. Nu stelt de muziekstudio mij aansprakelijk voor een schade van €110.225. Zij houden mij verantwoordelijk voor het verlies van het werkbestand, wat een samenwerking met een bekende artiest was. Ik weet dat mijn werkgever een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, daarmee is de schade dan toch gedekt?’

Ondernemen zonder zorgen in de IT-sector
Een foutje zit in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat uw klant goed verzekerd is tegen schadeclaims naar aanleiding van een beroepsfout. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt namelijk geen dekking voor beroepsfouten. Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als een werknemer materiële schade aan zaken veroorzaakt, of letselschade aan personen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u financiële schade voor uw bedrijf in het geval van een schadeclaim van een klant of opdrachtgever, als gevolg van een beroepsfout. Technology Protection by Hiscox biedt bescherming tegen specifieke risico’s voor ondernemers binnen de ICT-branche. Zo dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder anderen verlies of beschadiging van documenten en elektronische data. Daarnaast staat Hiscox cliënten juridisch bij als de situatie daarnaar vraagt.

Waarom Technology Protection by Hiscox?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox zorgt voor gemoedsrust in vervelende situaties. Hiermee kunnen namelijk grote financiële problemen als gevolg van een beroepsfout voorkomen worden. Ongeacht of er contractbreuk plaatsgevonden heeft door een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding. De verzekering is specifiek bedoeld voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens het werk? De gevolgschade is gedekt. Denk aan:

- Contractbreuk, het niet nakomen van de gemaakte afspraken
- Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken);
- Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht;
- Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data;
- Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een licentierecht of auteursrecht;
- Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend en de exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

 

Meer informatie >