Even voorstellen - Yohannes Wiebes

Naast beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen biedt Hiscox diverse, uiterst specialistische producten. Zoals Special Risks, een verzekering voor individuen en bedrijven tegen een breed scala aan veiligheidsbedreigingen. Ook de dekking Kidnap & Ransom valt onder deze verzekering. We spreken erover met Yohannes Wiebes, business development underwriter Special Risks. Hij opereert vanuit de Hiscox-vestiging in Hamburg, maar is ook regelmatig op het Amsterdamse kantoor te vinden.

Nadat hij zijn masterstudie rechten en theologie in Utrecht had afgerond, werkte Yohannes korte tijd op een Amsterdams advocatenkantoor. Maar al snel besloot hij om, samen met zijn broer, een maritiem beveiligingsbedrijf op te zetten. “Zo ben ik ook in Hamburg terecht gekomen”, vertelt hij. “Voor Nederlandse reders was – en is – private beveiliging aan boord juridisch gezien lastig, zo niet onmogelijk. Daarom hebben wij ons primair op de Duitse markt gericht.”

Master in Hamburg

Naarmate het bedrijf groeide, ontdekte Yohannes dat hij meer passie heeft voor pionieren dan voor het dagelijks managen van een bedrijf. “Om een lang verhaal kort te maken: we hebben het bedrijf verkocht, zodat ik me op andere dingen kon richten.”

“Ik heb de master Peace & Security aan de universiteit van Hamburg gevolgd. Vanwege mijn ervaring in maritieme beveiliging, mocht ik daarna, in 2017, een consultancy-opdracht voor de Nederlandse overheid uitvoeren. In die periode ben ik met Hiscox in contact gekomen.”

Security Incident Response

Dat klikte goed en eind vorig jaar vroeg de verzekeraar of hij misschien oren had naar de functie van business development underwriter Special Risks. Yohannes: “Het antwoord was volmondig ‘ja’. Zodoende ben ik sinds 15 januari in dienst bij Hiscox en dat bevalt uitstekend. Mijn voornaamste taak is om Kidnap & Ransom en onze nieuwe Security Incident Response-verzekering (SIR) in de markt te zetten.”

Grensoverschrijdende risico’s

Hoewel Hiscox Special Risks ook individuen als klant heeft, zijn het toch vooral bedrijven die de verzekeringsoplossingen afnemen. “Internationale, grensoverschrijdende business-risico’s worden alleen maar complexer”, aldus Yohannes. “Mede daardoor zijn er steeds meer bedrijven, zowel mkb als grotere bedrijven, die het management van deze risico’s als een strategische keuze benaderen. Bedrijven zijn zich er in toenemende mate van bewust dat voor het managen van complexe risico’s externe adviseurs moeten worden ingeschakeld. De kosten hiervoor kunnen alleen behoorlijk oplopen.”

De nieuwe Security Incident Response-oplossing speelt daarop in. Hiscox onderscheidt vijf categorieën van dreiging. Naast kidnapping zijn dat terrorisme, politieke onrust, criminele risico’s en informatie-risico’s. De SIR-verzekering biedt bedrijven en organisaties wereldwijd dekking voor de kosten van risk consultancy.

Introductie SIR

“Voor het inventariseren en managen van die risico’s werkt Hiscox exclusief samen met Control Risks, een onafhankelijke risk consultancy-groep die is gespecialiseerd in het beheer van veiligheidsrisico’s”, zegt Yohannes tot besluit. “Control Risks heeft meer dan 3.000 werknemers en vestigingen in meer dan 40 landen. Polishouders van onze nieuwe SIR-verzekering kunnen gebruik maken van de diensten van deze specialisten. Die verzamelen en duiden niet alleen informatie wanneer er een dreiging is, maar kunnen bij een veiligheidsincident ook als regisseur optreden.”

Momenteel is Hiscox druk bezig met het organiseren van een evenement waar de Security Incident Response-verzekering wordt geïntroduceerd. Dit vindt op 31 mei plaats in Amsterdam.