Handige AVG-gids van Hiscox

Binnenkort verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens moeten verwerken. Vanaf 25 mei 2018 zijn ze verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die voor de gehele Europese Unie geldt. Om ondernemers te helpen en meer inzicht hierin te geven, heeft Hiscox een speciale gids ontwikkeld. De AVG-gids is via de website te downloaden.

“De AVG is ontwikkeld om de rechten inzake gegevensbescherming voor inwoners van de Europese Unie te waarborgen”, vertelt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber and Data Risks van Hiscox Benelux.. “De AVG geldt voor alle bedrijven die goederen of diensten leveren aan mensen binnen de EU én voor bedrijven die het gedrag van inwoners van de EU volgen.”

Verantwoordelijken én verwerkers

“Zowel verwerkingsverantwoordelijken – degenen die de data hebben opgeslagen – als verwerkers van die gegevens moeten zich aan de AVG houden”, aldus Yasin. “Het gaat om alle bedrijven die (persoonlijke) gegevens van EU-burgers verzamelen en verwerken. Hierdoor kunnen dus ook bedrijven buiten de EU onder de AVG vallen.”

Bedrijfsgrootte maakt niet uit

Het maakt daarbij niet uit hoe groot het bedrijf is. “Elke onderneming die persoonsgegevens bewaart, zoals namen, adressen, klantenlijsten of IP-adressen, krijgt met vereisten van de AVG te maken. Wel is het zo dat sommige – strenge – regels niet direct gelden voor het MKB. Maar zelfs eenmanszaken vallen onder de regels en moeten zich dus voorbereiden.”

Snel en adequaat reageren

Daarom heeft Hiscox een handige gids gemaakt waarin de richtlijnen en eisen van de AVG overzichtelijk de revue passeren. Die gids is eenvoudig te downloaden op onze AVG-pagina.

Yasin: “In het kader van de AVG wijs ik graag nog even op onze verzekering Cyber & Data Risks by Hiscox. Die is speciaal ontwikkeld om snel en adequaat te reageren in het geval van bijvoorbeeld een hack. Op die manier kunnen bedrijven voldoen aan de strikte meldingsplicht van de AVG en zich blijven concentreren op hun eigen werkzaamheden.”