Hiscox Cyber Readiness Report 2019

Het aantal bedrijven dat melding heeft gemaakt van cyberincidenten is het afgelopen jaar gestegen van 45% naar 61%. Steeds meer kleinere en middelgrote bedrijven zijn slachtoffer. De gemiddelde schade ging omhoog van $ 229.000 naar $ 369.000 per incident.

Een en ander blijkt uit het derde Cyber Readiness Report dat Hiscox onlangs heeft gepubliceerd. “Dit jaar is het onderzoek nog uitgebreider dan het al was”, vertelt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance en Cyber & Data Risks. “Niet alleen was de groep ondervraagden met 5.400 respondenten aanzienlijk groter, ook steeg het aantal landen waar het onderzoek is gehouden. Daarmee is Hiscox’ Cyber Readiness wereldwijd het breedste research op het gebied van cyberincidenten.”

Slecht 10% scoort voldoende

Opvallend is dat het gros van de ondervraagde ondernemingen nog steeds te weinig voorzorgsmaatregelen neemt. Yasin: “Ondanks de strengere regelgeving scoort slechts 10% een ruime voldoende en zit 16% in de middenmoot. Maar liefst 74% is nog altijd onvoldoende voorbereid op cyberincidenten.”

Meer meldingen in Nederland

Als hij inzoomt op Nederland, valt in eerste instantie op dat het aantal meldingen van cyberaanvallen met 68% aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde van 61%. “Ten opzichte van vorig jaar is het verschil nog veel groter”, benadruk Yasin. “Toen meldde 50% van alle ondervraagde Nederlandse ondernemingen een cyberincident. Waarschijnlijk heeft die toename ook te maken met de invoering van de AVG. Om geen risico te lopen op een boete, melden bedrijven een incident eerder dan vroeger.”

Cloud & supply chain

Uitval van de cloud veroorzaakt in Nederland de meeste schade. “Van de ondervraagde bedrijven is 27% hierdoor getroffen. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde, dat op 22% ligt. Het valt op dat grote bedrijven vaker getroffen worden door uitval van de cloud dan kleinere, waarschijnlijk omdat zij er intensiever gebruik van maken.”

Daarnaast ervaart 70% van de Nederlandse ondernemingen schade als gevolg van cyberaanvallen bij bedrijven in de supply chain. Yasin: “Ook dat is hoger dan het gemiddelde, dat op 65% ligt.”

Investeren loont

De gemiddelde kosten per incident bedragen in Nederland precies € 300.000. “Maar bij bedrijven die een voldoende scoren in het onderzoek is de gemiddelde schadelast € 100.000 lager dan bij bedrijven die niet ‘cyber ready’ zijn”, zegt Yasin. “Daaruit blijkt maar weer dat investeren in cybersecurity loont!”

Rapport downloaden

Wilt u meer weten? Download dan hier het Hiscox Cyber Readiness Report 2019. Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met Yasin Chalabi, telefoon: 020 - 517 07 32, e-mail: [email protected].