Hiscox CyberClear Academy verder uitgebreid

Tweederde van alle cyberincidenten hangt samen met menselijk handelen. Medewerkers bewuster maken van de risico’s die ze lopen, kan dus een wereld van verschil maken. Met dat in gedachten is de Hiscox CyberClear Academy ontwikkeld. Deze inmiddels beproefde methode om de cybersecurity van bedrijven te vergroten, is nu uitgebreid met twee extra modules.

Als online platform met interactieve trainingsmodules helpt de Hiscox CyberClear Academy bedrijven met het trainen van hun medewerkers. De Academy, die is geaccrediteerd door het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), is gratis voor zakelijk verzekerden van Hiscox.

              

Belangrijkste dreigingen herkennen

Online risico’s nemen al jaren toe. In 2020 is thuiswerken in een stroomversnelling geraakt en daarmee ook de cyberrisico’s van organisaties. De leerpaden en modules van de Hiscox CyberClear Academy zijn zo ontwikkeld dat medewerkers de belangrijkste dreigingen van dit moment leren herkennen. Hierdoor kan een bedrijf sneller reageren op een bedreiging en waar nodig voorzorgsmaatregelen treffen.

Optimaal beschermen

De trainingen worden regelmatig aan medewerkers aangeboden om de belangrijkste boodschappen te benadrukken. Zo worden zij continu geprikkeld om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Door de heldere opzet kunnen cursisten de afzonderlijke onderdelen snel doorlopen.

Zes leerpaden

De oorspronkelijke vier leerpaden besteden in meerdere modules uitgebreid aandacht aan online veiligheid, online risicobeheer, veilig gebruik van apparatuur, het beschermen van informatie en gegevensbescherming conform de eisen van de AVG. Hieraan zijn nu nog twee leerpaden toegevoegd: video’s over onder meer ransomware en thematische phishing én de module management awareness, die speciaal voor admins is ontwikkeld.

Lager eigen risico

Organisaties die zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen, zijn minder snel slachtoffer van cybercriminelen. Om deze ontwikkeling extra te stimuleren, verlaagt Hiscox het eigen risico bij een CyberClear-verzekering als ten minste 80% van de medewerkers de CyberClear Academy-trainingen heeft doorlopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Hiscox CyberClear Academy en de Hiscox CyberClear-polis? Bel dan met uw contactpersoon via 020-5170700 of stuur een e-mail naar [email protected].