Hiscox verruimt voorwaarden Technology by Hiscox

Eens in de drie jaar actualiseert Hiscox de voorwaarden van haar producten. Onlangs was het de beurt aan Technology  by Hiscox, onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT'ers. De belangrijkste reden om voor dit product te kiezen: wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten, is gedekt.

Een belangrijk onderdeel van de dekking is contractbreuk. Uit onderzoek – en ervaring – blijkt namelijk dat tweederde van alle claims die Hiscox ontvangt, gerelateerd is aan contractbreuk. Door ook hiervoor dekking te bieden, weten relaties van Hiscox zich uitstekend verzekerd. Maar contractbreuk is een breed begrip. In principe valt elke tekortkoming in de nakoming van een contract eronder. Daarbij kan het gaan om een fout of het niet nakomen van afspraken in een SLA, inclusief toezeggingen. Ook het overschrijden van termijnen en het niet voldoen aan omschreven specificaties kunnen een reden zijn voor een contractbreuk-claim.

Geen onderscheid

In de nieuwe voorwaarden van Technology by Hiscox maken we geen onderscheid in de vraag of de claim het gevolg is van een fout van de verzekeringnemer of niet. Met Technology by Hiscox zijn ICT-bedrijven en professionals uitstekend verzekerd tegen (vermogens)schade als gevolg van ontoereikende dienstverlening, gebreken in de levering en fouten bij de uitvoering. De verzekering biedt dekking voor proceskosten en kosten voor juridische en technische bijstand. Men kan hierbij rekenen op onze underwriting specialisten en een uitgebreid netwerk van experts.

10% korting

Om het nog interessanter te maken zijn extra services zoals een bewerkersovereenkomstcheck door ICT-recht en medewerkerstraining via Hiscox’ eigen online Cyber Academy onderdeel gemaakt van de polis en geeft Hiscox tijdelijk een mooie korting. Nieuwe verzekeringnemers van Technology by Hiscox die hun polis vóór 1 september van dit jaar afsluiten, krijgen een korting van 10% op de eerste jaarpremie.

Afsluiten in vier minuten

Technology by Hiscox is snel en eenvoudig online af te sluiten. Binnen vier minuten kan de verzekeringsnemer de aanvraag afronden.

Wilt u meer weten over Technology by Hiscox? Neem dan gerust telefonisch contact op via 020-5170700, stuur een mail naar [email protected] of lees hier meer