Hoe ICT-ondernemers beroepsrisico’s kunnen verzekeren

Het missen van een deadline, een programmeerfout, inbreuk op intellectueel eigendom: een beroepsfout zit in een klein hoekje. Dit is meestal geen probleem als zij de situatie met de opdrachtgever kunnen oplossen. Maar wat als een fout leidt tot omzetderving bij hun opdrachtgever? Bijvoorbeeld omdat belangrijke data verloren is gegaan, er een fout in de software zit of omdat een webshop lange tijd niet goed heeft gefunctioneerd. Dan kan de opdrachtgever deze schade op de ICT-onderneming verhalen. Dat kan enorm in de papieren lopen of zelfs het einde van het bedrijf betekenen. Yasin Chalabi, manager cyber & data risks bij verzekeraar Hiscox, legt uit hoe deze beroepsrisico’s te verzekeren zijn.

Verzekering voor beroepsfouten in de ICT
Hiscox heeft namelijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat samengesteld die risico’s afdekt die specifiek gelden voor ICT-ondernemers. Yasin Chalabi: “De verzekering dekt de financiële schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden en waar de onderneming voor aansprakelijk kan worden gesteld. Maar dat niet alleen; ook juridische bijstand, proceskosten en het honorarium van de ICT-onderneming kan vergoed worden.” Hiscox biedt hulp zodra een opdrachtgever een claim indient. Chalabi licht toe: “De ondernemer hoeft niet eerst te bewijzen dat er iets fout is gegaan en waar de verantwoordelijkheid ligt. Onze verzekering kan namelijk al helpen met met advies en  eventuele mediation.”

ICT-ondernemers onderschatten kans op schadeclaims
Volgens Yasin Chalabi zijn de meeste beroepsfouten een gevolg van een slechte omschrijving van de opdracht in het contract: “Dit betekent dat de opdracht op verschillende manieren is te interpreteren of dat er gedurende het project de opdracht verandert of groter wordt. Als de opdrachtgever vervolgens niet tevreden is over het opgeleverde werk, kan deze de schade op het bedrijf verhalen. Een concreet en goed afgebakende opdrachtomschrijving is dus essentieel.” De kans op en de impact van een schadeclaim wordt door veel ondernemers onderschat. “Het is vaak het begin van verwijten naar elkaar, langdurig getouwtrek. Op zo’n moment kan een verzekering een belangrijke rol spelen.”

Groot verschil met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Veel ondernemers denken dat dergelijke beroepsfouten worden gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. “Dat is een groot misverstand. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiële en letselschade bij een ongeluk op de werkvloer. Bijvoorbeeld als een medewerker tijdens werktijd iemand verwondt of apparatuur beschadigt. Financiële schade bij een klant door een beroepsfout wordt niet of misschien heel beperkt gedekt door deze verzekering.” Voor contractbreuk door een menselijke fout, mits het niet expres is, biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringwel een uitkomst.

Weinig ondernemers bekend met beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Meer dan de helft van de ondernemers heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. “Veel ondernemers zijn niet bekend met de verzekering of kunnen denken dat deze niet relevant is voor hen. Bijvoorbeeld omdat het geen verplichte verzekering is of omdat ze maar kleine risico’s lopen.” Chalabi stelt dat de kosten voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering relatief zeer klein zijn vergeleken met de schadeclaims die zij voorbij zien komen. “Met deze verzekering kunnen ze zorgeloos ondernemen. Mocht een opdrachtgever ontevreden zijn over het geleverde werk en ze komen er samen niet uit, dan kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meteen helpen.”

 

Meer informatie >