Klachten

Zo gaan we om met uw klacht

We nemen uw klacht direct in behandeling. Is nader onderzoek nodig? Dan melden we dit aan u. U hoort dan binnen vier weken van ons. Als de zaak té complex is, en het onderzoek langer duurt, hoort u binnen deze vier weken wat de reden is en hoe lang het onderzoek duurt.

Als u ná de klachtafhandeling niet tevreden bent

Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht afhandelen? Of duurt de afhandeling langer dan acht weken? Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
+31(0)70 333 89 99