Klant ontevreden met geleverd werk, wat nu?

IT-specialist Monica (28) is enthousiast wanneer ze wordt ingeschakeld door een productiestudio om mee te denken over hun IT-strategie. ‘Het huidige IT-systeem van de klant werkt niet efficiënt, waardoor werknemers veel tijd kwijt zijn aan het opslaan en zoeken van werkbestanden. Om dit proces te versoepelen werd ik ingeschakeld om een strategie te leveren waarmee dit probleem zou worden opgelost. Al snel kwamen we tot een strategie binnen het budget van de klant en werd mij gevraagd of ik de benodigde werkzaamheden ook kon uitvoeren. Ik was trots dat ik door mocht pakken met deze opdracht.’

Achterlopende resultaten
Drie maanden later krijgt Monica een vervelend telefoontje van de productiestudio: de IT-strategie is niet wat ze ervan verwacht hadden. Over de werkzaamheden die Monica naar aanleiding van de strategie heeft uitgevoerd waren geen klachten, uit het telefoontje blijkt al snel dat het probleem een stuk dieper ligt. ‘Na de nieuwe strategie een paar maanden doorgevoerd te hebben, bleek dat de werknemers van de klant nog steeds moeite hadden met het vinden van hun bestanden. De situatie is wel verbeterd, maar nog niet wat de klant ervan had verwacht. Nu stelt de productiestudio mij aansprakelijk voor een schade van €9.225. Zij houden mij verantwoordelijk voor de verloren tijd die werd veroorzaakt door mijn geleverde strategie, plus de kosten van de apparatuur die ze niet zouden hebben aangeschaft zonder mijn advies. Wat kan ik doen, nu zij de schade op mij willen verhalen?’

Ondernemen zonder zorgen in de IT-sector
Miscommunicatie en foutjes tijdens het werk komen vaak voor. Dat  kan grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan uw klant financiële schade voor diens bedrijf voorkomen in het geval van een schadeclaim van een opdrachtgever. Technology Protection by Hiscox biedt bescherming tegen specifieke risico’s voor ondernemers binnen de ICT-branche. Deze verzekering dekt onder meer verlies of beschadiging van documenten en elektronische data, gebreken in de levering van technologieproducten of fouten bij het uitvoeren van een project. Uniek daarbij is, dat Hiscox ook ‘gewoon’ dekking biedt bij contractbreuk door uw klant. Bij schade kan uw klant niet alleen rekenen op een vergoeding, maar ook, als dat nodig is, op technische en juridische bijstand.

Waarom Technology Protection by Hiscox?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox zorgt voor gemoedsrust in vervelende situaties. Hiermee kunnen namelijk grote financiële problemen als gevolg van een beroepsfout voorkomen worden. Ongeacht of er contractbreuk plaatsgevonden heeft door een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en termijnoverschrijding. De verzekering is specifiek bedoeld voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Wordt uw klant een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens het werk verweten? De gevolgschade is gedekt. Denk aan:

- Onzorgvuldigheid (bijvoorbeeld het geven van een verkeerde voorstelling van zaken);
- Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht;
- Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data;
- Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een licentierecht of auteursrecht;
- Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend en de exacte dekking hangt af van de specifieke omstandigheden van het specifieke geval en de specifieke polis.

Meer informatie >