Kunstverzekering of inboedelverzekering?

Kunst kopen is eenvoudig. Maar de beslissing die tot de koop leidt, is des te lastiger. Veel factoren spelen een rol. De smaak van de koper. Maar ook de objectieve beoordeling of het werk ‘mooi’ is. Plus het verhaal achter het werk, achter de kunstenaar. En natuurlijk de waarde.

Juist die waarde is de reden dat het kunstvoorwerp vaak met veel voorzichtigheid wordt vervoerd, neergezet of opgehangen. De kersverse eigenaar probeert op alle mogelijke manieren de risico’s te beperken. Huisdieren, wapperende gordijnen, temperatuurschommelingen. Als het tóch misgaat, is hij goed verzekerd, denkt hij. Maar klopt dat? Veel inboedelverzekeringen dekken namelijk slechts een deel van de waarde, bijvoorbeeld alleen de dagwaarde. De verzamelwaarde ligt uiteraard aanzienlijk hoger. Daarnaast geldt vaak een maximaal verzekerd bedrag. En is het werk ook tijdens transport verzekerd? Hoe zit het bij schade, vergoedt de verzekeraar ook het herstel?

Voor alle gevallen waarin een inboedelverzekering niet voldoende is, zijn er speciale kunstverzekeringen, zoals Fine Art van Hiscox. Deze zijn bij uitstek geschikt voor waardevolle werken of complete collecties. De dekking hiervan is ruimer dan een inboedelverzekering en dekt de risico’s die met kunst samenhangen, ook tijdens transport en ook voor nieuwe aankopen. Als de waarde meer dan € 150.000 bedraagt, stelt de verzekeraar gewoonlijk een dekking op maat samen. Voor collecties die minder waard zijn, is het mogelijk een verzekering online af te sluiten. Laat daarom vóór het afsluiten uw kunstbezit taxeren door een expert. Zijn taxatierapport is een duidelijke onderbouwing van de waarde en dat helpt u de beste dekking te kiezen.