Minder cybercrime, veel meer schade

Het aantal bedrijven dat vorig jaar is getroffen door cybercrime is afgenomen. Maar bij een dalend aantal getroffen bedrijven is de schade juist fors gestegen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Cyber Readiness Report dat Hiscox onlangs publiceerde.

Ten opzichte van vorig jaar is de schadepost per incident verzesvoudigd. Onder 1.971 getroffen bedrijven bedroegen de totale kosten afgelopen jaar zo’n €1,61 miljard. Dat is 61% meer dan het jaar ervoor. De grootste schade in Nederland kostte een bedrijf maar liefst een half miljoen euro. Het aantal bedrijven dat één of meermaals slachtoffer is geworden van cybercrime is echter gedaald van 61% naar 39%. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Hiscox en Forrester onder 5.569 professionals die betrokken zijn bij de cyberbeveiliging van hun organisatie. 

Hekkensluiter

Opmerkelijk is dat ons land het laagst scoort in het Cyber Readiness-model. Slechts 12% van de Nederlandse ondernemingen haalt de hoogste score van ‘expert’, tegen 18% van het totaal. 68% scoort een onvoldoende. Daarmee is Nederland ten opzichte van andere onderzochte landen hekkensluiter op het gebied van cyberbeveiliging. Ook zijn Nederlandse bedrijven vaak onderverzekerd. Zo’n 20% heeft een cyberverzekering, 30% een gecombineerde dekking. Internationaal is dat respectievelijk 26% en 32%.

Voorkomen is beter dan genezen

Een verzekering zoals CyberClear by Hiscox kan de financiële consequenties van cybercrime afdekken. Maar voorkomen is voor iedereen beter dan genezen. Met name bedrijven met minder personeel doen er goed aan allereerst te focussen op het trainen van medewerkers, een juiste implementatie van anti-virus en anti-malware software en het meenemen van de cyberbeveiliging-tolerantie bij belangrijke bedrijfsbeslissingen. Kleine bedrijven die de expertstatus bereiken in het Cyber Readiness model hebben deze zaken goed op orde.

CyberClear Academy

Om die reden is de CyberClear Academy in het leven geroepen. Wie een CyberClear by Hiscox-verzekering afsluit, kan gratis gebruik maken van dit online kennis- en trainingsplatform. Door medewerkers de diverse modules te laten doorlopen, kunnen ondernemers het bewustzijn van hun personeel vergroten. Hierdoor dragen zij actief bij aan de cyberveiligheid van hun bedrijf.

Over het onderzoek

Het onderzoek voor het Cyber Readiness Report is verzorgd door Forrester Consulting en gehouden onder bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en de VS. In totaal verleenden 5.600 bedrijven hun medewerking aan het onderzoek, waarvan ruim 500 uit Nederland. De totale schade van de 1971 bedrijven die vorig jaar met cybercriminaliteit zijn geconfronteerd, bedroeg € 1,6 miljard. In 2018 was dat met iets meer dan € 1 miljard aanzienlijk minder.

U kunt het Cyber Readiness Report hier downloaden.

Meer informatie

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over CyberClear by Hiscox of de CyberClear Academy? Bel ons dan gerust op 020-5170700 of stuur een mail naar [email protected]