Nederlandse bedrijven verkiezen gespecialiseerde cyberverzekering boven combinatiepolis met cyberdekking

Het wordt Nederlandse bedrijven warmer onder de voeten: 45% ziet een cyberaanval als grootste risico voor het bedrijf. En niet geheel onterecht. Uit het jaarlijkse Cyber Readiness Report blijkt namelijk dat je als bedrijf in Nederland het grootste risico loopt op een cyberaanval ten opzichte van andere landen én dat de gevolgen van aanvallen steeds groter worden.

Gelukkig wordt hier wel naar gehandeld. Er wordt niet alleen meer aandacht en tijd besteed aan het implementeren van processen rondom cyberveiligheid, maar ook aan het onder de aandacht brengen van het thema binnen het bedrijf. Waar Nederlandse bedrijven voorgaande jaren zich vooral tegen cybercrime verzekerden binnen een breder verzekeringspolis, hebben bedrijven in 2022 vaker een stand alone cyberverzekering.

Terechte zorgen bij Nederlandse bedrijven
Het Cyber Readiness Report 2022 van Hiscox, dat nu beschikbaar is, laat de grootste beweegredenen zien om een cyberverzekering af te sluiten. Namelijk de ernst van de potentiële financiële schade en zorgen rondom de veiligheid van data van medewerkers, het bedrijf en/of klanten. Die zorgen zijn ook gegrond, zo blijkt uit de cijfers. Meer dan de helft van de bedrijven heeft het afgelopen jaar minimaal één cyberaanval meegemaakt (57%); een toename van 16% vergeleken met vorig jaar. Naast de toename in het aantal aanvallen, zijn de mediaan schadekosten van cyberaanvallen gestegen met 29%. Yasin Chalabi, Manager Cyber & Data Risk bij Hiscox: ‘Het meest voorkomende gevolg van deze aanvallen is financiële schade. De grootste cyberaanval in Nederland resulteerde in een schadepost van meer dan 2 miljoen euro. Cybercriminelen maakten het afgelopen jaar voornamelijk gebruik van Payment Diversion Fraude, ook wel CEO-fraude genoemd. Criminelen doen zich voor als collega of leidinggevende en krijgen slachtoffers dan zo ver om een betaling uit te voeren. Een methodiek waarbij je vaak pas ontdekt dat je bent opgelicht, als het kwaad al is geschied.’

Thuiswerken zorgt voor uitdaging rondom cyberveiligheid
Cyberaanvallen worden door ondernemers voor het eerst aangemerkt als grootste bedreiging voor hun bedrijf. Gevolgd door onder meer de pandemie en economische problemen. Het feit dat cyberaanvallen nu nog vaker worden gezien als bedrijfsrisico, wordt mede veroorzaakt doordat medewerkers meer thuis zijn gaan werken. Chalabi: ‘Hierdoor is er letterlijk meer afstand op de werkvloer. Een e-mail met slechte intenties is snel geopend, al helemaal als e-mail nog meer dan voor de pandemie een primair communicatiemiddel is.’

Hoe voorbereid zijn uw klanten?
Ga met uw klanten het gesprek aan over het risico dat zij mogelijk lopen. Met behulp van de Cyber Exposure Calculator krijgen uw klanten meer inzicht in de mogelijke financiële gevolgen van een cyberaanval.