Operations staat u graag te woord

Niet alleen de underwriters tonen hun flexibiliteit, ook Operations zet alle zeilen bij om relaties van Hiscox zo veel mogelijk van dienst te zijn. Operations Manager Charlotte Schaub legt uit hoe haar afdeling omgaat met de actuele crisissituatie.

“Alle contacten die we momenteel hebben, verlopen per telefoon of via digitale media”, vertelt ze. “In de praktijk betekent dit onder andere dat documenten – zoals polissen, wijzigingen en prolongaties – uitsluitend per e-mail worden verstuurd. Als de polis via een adviseur is afgesloten, is dat een tweetrapsraket: de adviseur in kwestie ontvangt de documenten met het verzoek ze door te sturen naar de klant.”

Betalingen

Daarnaast krijgt Operations vragen over betalingen van lopende en nieuwe verzekeringen. “Ook dan denken we natuurlijk graag mee”, zegt Charlotte. “Mocht een relatie moeite hebben met het betalen van een premie, dan zijn meerdere mogelijkheden denkbaar. Als de premie per jaar wordt geïncasseerd, kunnen we dit bijvoorbeeld omzetten naar termijnbetalingen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Per verzekerde kijken we, samen met de adviseur, naar de meest passende oplossing.”

Contact

Adviseurs en relaties die hier vragen over hebben, nodigt Charlotte uit om contact op te nemen. “Als ook de bovenstaande mogelijkheden niet afdoende zijn, zullen we altijd op zoek gaan naar een andere oplossing. Bel ons dus gerust, zodat we samen de mogelijkheden op een rij kunnen zetten.”

100% bereikbaar

Hiscox is telefonisch nog net zo toegankelijk als voorheen. “Hoewel alle collega’s in Nederland en Portugal vanuit huis werken, heeft dit geen gevolgen voor onze bereikbaarheid. Alle mobiele telefoons zijn namelijk op ons systeem aangesloten. Wie belt met een willekeurig Hiscox-nummer, krijgt dus altijd de desbetreffende collega aan de lijn.”