Preventie: diensten voor zakelijk verzekerden

Door het afsluiten van Hiscox-verzekering krijgt uw cliënt óók toegang tot preventiediensten. We bieden deze aan met diverse partners. Het zijn services die onze verzekerden bewust maken van risico’s en hen helpen om de juiste maatregelen voor te bereiden, passend bij hun situatie. Risicomanagement betekent immers vooruitdenken. Bijvoorbeeld om te anticiperen op veranderende wetten regelgeving en nieuwe cyberdreigingen.