Preventie: diensten voor zakelijk verzekerden

Een zakelijke verzekering van Hiscox is inclusief preventiediensten. Hiscox biedt deze aan met diverse partners. Het zijn services die onze verzekerden bewust maken van risico’s en hen helpen om de juiste maatregelen voor te bereiden, passend bij hun situatie. Risicomanagement betekent immers vooruitdenken. Bijvoorbeeld om te anticiperen op veranderende wetten regelgeving en nieuwe cyberdreigingen.