Schade melden

Erken (nog) geen aansprakelijkheid!

Wij vragen u met nadruk vooralsnog geen aansprakelijkheid te erkennen. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. En correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.

CyberClear by Hiscox

Krijgt u te maken met een cyber-incident? Bel ons dan zo snel mogelijk. Ons 24 uurs Incident Response-alarmnummer is: +31 (0)20 517 0700

 

 

Zakelijke verzekering

Voor een zakelijke verzekering van Hiscox hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de volgende documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op:

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • alle relevante correspondentie en documenten.

 

Particuliere verzekering

Voor een particuliere verzekering van Hiscox hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de hierna genoemde documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op.

Schade aan opstal of inboedel:

 • herstelofferte;
 • herstelnota’s van noodreparaties;
 • aankoopnota’s van de beschadigde zaken;
 • kopie van het proces-verbaal.

Schade aan kunst of kostbaarheden:

 • restauratieofferte;
 • taxatierapport of aankoopnota’s;
 • kopie van het proces-verbaal.

Aansprakelijkheidsschade:

 • een schriftelijke aansprakelijkstelling;
 • uw gemotiveerde reactie op de aansprakelijkstelling;
 • overige relevante correspondentie en stukken;
 • getuigenverklaringen.

 

Informatie over letselschade

Heeft de cliënt ook letsel? Raadpleeg dan deze handige brochure van de Letselschade Raad.