Slachtoffers van cybercrime ontzorgen

Het zal je maar gebeuren. Omdat je een flink bedrag hebt ontvangen na de particuliere verkoop van een oldtimer, verhoog je de daglimiet van internetbankieren om het geld over te schrijven naar de spaarrekening. Maar als je de volgende dag inlogt bij de bank, zie je tot je verbijstering dat er een groot bedrag is overgeschreven naar een onbekende partij. Wat nu?

In het bovengenoemde geval kreeg de gedupeerde van de bank te horen dat hij aangifte moet doen bij de politie. Die vertelt hem echter dat niet hij maar de bank aangifte moet doen. Zo wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Aansluitend is hij zijn computer lange tijd kwijt, omdat de bank die minutieus laat onderzoeken. Daarnaast ligt hij nachtenlang wakker. Pas vier dagen later geeft de bank uitsluitsel: zij vergoeden het bedrag dat is gestolen.

Werk uit handen nemen

“Het is maar een voorbeeld van online criminaliteit, waarvan particulieren de dupe kunnen zijn”, zegt Dominique Verlinden, underwriter Art & Private Client bij Hiscox. “Naast verlies van geld op rekening krijgen particulieren steeds vaker te maken met identiteitsfraude, cyberafpersing, inbreuk op privacy en schade aan e-reputatie. Dat de kans daarop veel groter is dan veel mensen zich realiseren, blijkt wel uit tv-programma´s over cyberbullying, nieuws over het Wannacry-virus en SamSam-ransomware, cryptocurrency-hacks en phishing-emails.”

Het goede nieuws is dat relaties van Hiscox die een Huis & Kunstverzekering hebben afgesloten, zich eenvoudig én voordelig kunnen indekken tegen deze risico’s. “Hiervoor hebben wij vorig jaar Family Protection & Cyber geïntroduceerd”, vertelt Dominique. “Met deze dekking kunnen polishouders 24/7 een hulpdienst inschakelen. Deze hulpdienst, die wordt aangeboden door onze strategische partner, neemt hen al het werk uit handen.”

In het geval van cyberincidenten bestaat deze crisisopvang uit deskundig forensisch onderzoek naar de oorzaak van het incident, herstel van de gegevens en gegevensdrager en het treffen van preventiemaatregelen. Dominique: “De kosten die hier uit volgen, zijn voor rekening van Hiscox. Wanneer er sprake is van verlies van geld op rekening wordt daarnaast een geldelijke vergoeding gegeven. En als een derde schade ondervindt als gevolg van inbreuk op de privacy van één van onze relaties, is vaak ook de eventuele aansprakelijkheid gedekt op de polis.”
 

Echt ‘ontzorgproduct’

Dit in tegenstelling tot cyberverzekeringen voor particulieren van andere aanbieders. Dominique: “Dat zijn vaak vermomde rechtsbijstandverzekeringen. Daardoor blijft de verzekeringnemer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen die nodig zijn om de schade ongedaan te maken. Dit wordt uiteraard bemoeilijkt door de paniek die vaak toeslaat op het moment dat iemand te maken krijgt met een cyberincident. En als de dader onbekend is, kan dat betekenen dat de schade slechts deels of helemaal niet wordt vergoed, omdat deze niet kan worden verhaald.”

Family Protection & Cyber daarentegen is een echt ‘ontzorgproduct’, vindt Dominique. “Stel dat je e-reputatieschade leidt”, geeft ze nog een voorbeeld. “Wat eenmaal op internet is gepubliceerd, is vaak niet te verwijderen. In zo’n geval schakelt de hulpdienst een bureau in dat specifieke, SEO-geoptimaliseerde content produceert waardoor de ‘reputatiebeschadigende’ content niet langer bij de eerste zoekresultaten staat in online zoekmachines.”

Meer informatie

De jaarpremie voor de Family Protection & Cyber-verzekering bedraagt slechts € 200. De dekking is maximaal € 50.000 per cyberincident met een maximum van € 100.000 per verzekeringsjaar. Meer informatie? Neem dan contact op met Dominique Verlinden. Haar contactgegevens vindt u naast dit artikel.