Team zakelijke verzekeringen specialiseert zich verder

De ontwikkelingen op het gebied van zakelijke risico’s en bijbehorende verzekeringen gaan snel. Dat én de almaar groeiende portefeuille van Hiscox zorgen voor verdere uitbreiding van het team Professional Insurance en Cyber & Data Risks. “We breiden ons team in de breedte uit om ons nog verder te kunnen specialiseren”, licht manager Professional Insurance en Cyber & Data Risks Yasin Chalabi toe.

Samen met directeur Hans Leenards stond Yasin veertien jaar geleden aan de wieg van Hiscox’ Professional Insurance-afdeling in Nederland. “Er is in die tijd veel gebeurd”, vertelt hij. “Niet alleen is de portefeuille enorm gegroeid, er zijn ook steeds meer producten bijgekomen en geïnnoveerd, zoals onze Pre Priced Proposals. En de laatste jaren hebben onze cyberverzekeringen natuurlijk een enorme vlucht genomen.”

Ondersteunende services

Daarnaast ontwikkelt Hiscox steeds meer ondersteunende services. Yasin: “Denk aan de Cyber Clear Academy, die eerder dit jaar is gelanceerd in Nederland. Afgelopen zomer is daar de Cyber Exposure Calculator bijgekomen. Deze tool geeft bedrijven de mogelijkheid om snel een inschatting te maken van de potentiële financiële impact die een cyberaanval kan hebben.”

Partners

“Ook gaan we met steeds meer partijen samenwerkingen aan”, vervolgt hij. “Met juristen en specialisten op het gebied van ICT, maar ook met securitybedrijven. Die leveren niet alleen praktische diensten, maar zijn ook onze sparringpartners. Daardoor – en door de trends nauwlettend te volgen – kunnen wij verder innoveren en bestaande producten doorontwikkelen.”

Twee specialisten rijker

Met de groei van de portefeuille groeit ook het team. “Begin dit jaar bestond ons team uit zeven mensen. Onlangs zijn daar twee collega’s bijgekomen: Jeroen van Heteren en Marleen Donker. Jeroen volgt Hester van Deutekom op als teamleider. Hester is eerder dit jaar namelijk al als Senior Technical Underwriter Professional Insurance & Cyber en Data Risks aan de slag gegaan. Marleen vervult de nieuwe functie van Risk Surveyor Cyber and Data Risks.”

Completer dan ooit

Daardoor kan het team de service richting brokers en verzekeringnemers ook in de toekomst op een hoog niveau houden, verwacht Yasin. “Er is veel veranderd in korte tijd”, benadrukt hij. “Door de op handen zijnde Brexit, bijvoorbeeld. Zaken die vroeger via Lloyds in Londen liepen, worden nu door Hiscox Assure SAS verwerkt en door ons gecontroleerd.”

“Hester speelt daarin een belangrijke rol, evenals bij het verder verfijnen van de polisvoorwaarden en clausules. De spilfunctie van teamleider Desk Underwriting is door Jeroen opgepakt en met de komst van Marleen hebben we kennis inzake data, security, marketing en online strategie binnengehaald. Daardoor is ons team completer dan ooit. Maar genoeg gezegd, ik laat het woord graag aan Marleen en Jeroen. Ze stellen zich graag even voor.”

Marleen Donker, Risk Surveyor Cyber and Data Risks

Hoewel Marleen begon in een commerciële functie bij grote luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelde haar carrière zich al snel op het gebied van marketing, communicatie en online toepassingen. Daar kwamen steeds meer technische en beleidszaken bij, die ze vanuit haar rollen als product owner, business owner, stuurgroeplid of adviseur behandelde.

“Oorspronkelijk was Hiscox voor deze functie op zoek naar een ‘echte ICT-er’, maar mijn ervaring is breder en daarmee ook passend voor deze rol”, zegt ze. “Bij mijn vorige werkgever APG – de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds ABP – was ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van digitale omgevingen, zoals de corporate websites, of portals. Daarbij hoorde ook de bewaking – samen met het speciale ICT-team – op het gebied van cyber security, maar ook online merkbewaking en het signaleren van reputatierisico’s.”

Marleen gaat ondermeer onderzoek doen naar nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en the internet of things,  waarbij ze ook kijkt in hoeverre die mogelijkheden bieden voor Hiscox. Verder zal zij een belangrijke rol spelen in het vergroten van het risicobewustzijn van klanten op het gebied van cyber- en datarisico’s. “Hiscox is in de eerste instantie een verzekeraar die ondermeer cyberrisico’s van anderen verzekert. Bewustwording creëren op het gebied van cybercriminaliteit is belangrijk om schade te voorkomen. Vaak is er op dit vlak nog veel te verbeteren!”

Jeroen van Heteren, Teamleider

Na zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit werkte Jeroen jarenlang in de verzekeringswereld. In zijn functies bij onder andere Marsh en AIG hielp hij klanten met het inventariseren en analyseren van risico’s en vraagstukken rondom aansprakelijkheid. Twee andere speerpunten waren de ontwikkeling van de relaties met verzekeringsmakelaars en het creëren van nieuwe zakelijke kansen.

“Vijf jaar geleden kreeg ik de kans om samen met een collega de Nederlandse vestiging van Ventiv Technology op te zetten”, vertelt hij. “Dit bedrijf, dat ooit is begonnen door Aon, biedt softwareproducten voor risk- en insurance-managers. Vanuit Rotterdam bedienden wij naast Nederland ook de Scandinavische markt. De eerste jaren had ik het enorm naar mijn zin. Maar we waren maar met z’n tweeën en na verloop van tijd ga je dan toch collega’s missen…”

Bij Hiscox is dat wel anders. “Als meewerkend voorman stuur ik het team van Desk Underwriting aan. Daarnaast ben ik de schakel tussen Professional Insurance en de andere bedrijfsonderdelen hier in Amsterdam en in Lissabon. Wat mijn voornemen is voor de komende periode? Blijven pieken in kwaliteit en service. Dat is immers een belangrijke toegevoegde waarde van Hiscox, waar ik me helemaal bij thuis voel!”