Unieke publiek-private samenwerking

Een mijlpaal in de geschiedenis van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Zo beschrijft directeur Chris Stolwijk de samenwerking van zijn instituut met Hiscox. "Veel commerciële partijen denken dat het RKD erg academisch is en realiseren zich niet goed dat wij juist de route naar kennis en expertise faciliteren. Hiscox ziet die toegevoegde waarde wel. Daardoor is er nu een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen in het kunstdomein." 

"Feitelijk hebben Hiscox en het RKD veel overeenkomsten", vervolgt hij. "Zo zijn we allebei spelers in het kunstdomein, gaan we langdurige relaties aan met onze doelgroep en zijn we mondiale specialisten op het gebied van specifieke kennis. Niet voor niets hebben wij onze samenwerking de naam 'Partners in kennis' gegeven."

Tien miljoen pageviews

Doel van die samenwerking is het wederzijds versterken van de merken Hiscox en RKD. "Het ligt voor de hand om dit te bewerkstelligen via onze netwerken. Dat van Hiscox bestaat natuurlijk uit kunstliefhebbers, maar ook uit taxateurs en restaurateurs. Wij werken wereldwijd voor verzamelaars van Nederlandse kunst, of dat nu particulieren of musea zijn."

Dat doet het RKD onder meer door kunstwerken te duiden en te beoordelen, maar ook door middel van RKD Explore, een online catalogus waarmee het instituut haar gehele collectie heeft ontsloten. "Daar zijn we erg trots op. Dagelijks maken 2.500 tot 3.000 unieke bezoekers gebruik van dit platform, dat zo'n tien miljoen pageviews per jaar heeft. Dat is natuurlijk ook interessant voor de zichtbaarheid van Hiscox."

Gereduceerd tarief

Een ander aspect van het partnerschap is dat relaties van Hiscox tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de diensten van het RKD. "Ook gaan wij voor hen exclusieve ontvangsten en rondleidingen organiseren in ons instituut. En tijdens de Tefaf zullen wij relaties van Hiscox onze expertise aanbieden en rondleiden."

Ook participeert het RKD in het nieuwe cultuurmagazine 'See all this', dat vanaf volgend jaar elk kwartaal verschijnt. "See all this voert de lezer langs de beste Nederlandse musea en verschijnt zowel in een Nederlandse als een Engelse editie. Het RKD speelt een verbindende rol bij de totstandkoming ervan en mag het tijdschrift tegen gereduceerd tarief aanbieden aan de relaties van Hiscox. Zo kan Hiscox dus op verschillende manieren extra waarde bieden aan haar verzekerden en krijgt het RKD extra podia om haar doelgroepen te bereiken."

Goede match

Die goede match gaat verder dan alleen de praktische uitwerking, zegt Chris Stolwijk tot slot. "Er zijn ook veel overeenkomsten tussen onze organisaties en de mensen die er werken. Zowel Hiscox Benelux als het RKD zijn 'prettig overzichtelijk' en 'prettig informeel'. Die vergelijkbare organisatiegrootte én het menselijke aspect maken dat de lijnen kort zijn, je makkelijk contact legt en dus snel actie kunt ondernemen."

Op de foto: Chis Stolwijk en Hans Leenards schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.