Verzekerden Hiscox krijgen gratis juridisch advies

De ondernemer krijgt een betere juridische bescherming tegen cyberrisico’s. Verzekeraar Hiscox en adviesbureau ICTRecht hebben gezamenlijk twee complete juridische pakketten ontwikkeld die de ondernemer ontzorgen op het gebied van aansprakelijkheid, datalekken en algemene voorwaarden. Deze gratis pakketten zijn beschikbaar zowel voor bestaande als voor nieuwe polishouders van Hiscox.

ICT-recht en internetrecht zijn nieuwe en vaak complexe rechtsgebieden. "Veel ondernemers zijn nog niet goed genoeg op de hoogte van de juridische aspecten van hun dienstverlening", zegt Steven Ras, partner bij ICTRecht. "Zo realiseert lang niet iedere ICT-professional zich de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het melden van een datalek. Dat geldt al evenzeer voor het belang van bijvoorbeeld een bewerkersovereenkomst: afspraken die een bedrijf maakt met een externe partij die persoonsgegevens voor het bedrijf verwerkt, zoals een clouddienstverlener, hostingbedrijf of marketingbureau. Dat kan risico's met zich meebrengen, zeker nu de wet- en regelgeving steeds strenger wordt en boetes kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's."

Ook gebeurt het nog regelmatig dat de algemene voorwaarden van een bedrijf niet aansluiten op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of elkaar zelfs tegenspreken. "In dat geval denkt iemand het goed geregeld te hebben, maar kan hij bij een conflict bedrogen uitkomen", is de ervaring van Ras.

Twee juridische pakketten

"Als toonaangevende verzekeraar op het gebied van cyber- en datariskverzekeringen is Hiscox op zoek gegaan naar een oplossing om deze risico's te verkleinen", vertelt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber & Data Risks. "Die is gevonden in de samenwerking met ICTRecht. Samen hebben we twee juridische pakketten ontwikkeld, waarvan onze verzekerden gebruik kunnen maken."

1.    Juridisch advies inzake Cyber & Data Risks

ICTRecht verzorgt een scan van de bewerkersovereenkomst die de verzekeringnemer gebruikt en past deze waar nodig aan. Is er geen bewerkersovereenkomst, dan wordt deze door ICTRecht opgesteld. Aansluitend bespreekt ICTRecht met de verzekeringnemer de bevindingen en de risico's van de bewerkersovereenkomst.

2.    Juridisch advies inzake (beroeps)aansprakelijkheid

ICTRecht verzorgt een uitgebreide scan van de algemene voorwaarden die de verzekeringnemer hanteert. Daarbij ligt de nadruk op aansprakelijkheidsclausules, garanties, vrijwaringen en het proces van terhandstelling. Aansluitend doet ICTRecht een intake om de bevindingen en eventuele risico's te bespreken. Deze service wordt exclusief aangeboden aan relaties van Hiscox die hun beroepsaansprakelijkheid hebben verzekerd door middel van een maatwerkoplossing.

“Met deze twee pakketten complementeren Hiscox en ICTRecht hun dienstverlening op het gebied van risicomanagement voor professionals en bedrijven”, stelt Chalabi. “Daardoor kunnen wij onze relaties nog beter ontzorgen."

Over ICTRecht

ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies over ICT tegen een gunstig tarief. Onze adviezen zijn begrijpelijk en geven blijk van technische kennis. Wij denken pro-actief mee met de klant. Onze mensen zijn dan ook juridisch en technisch thuis in onze niche. Voor meer informatie, zie www.ictrecht.nl

 

Meer informatie? Hiscox Nederland, Yasin Chalabi , telefoon: 020 - 517 07 32, e-mail: [email protected]