Voorkomen is altijd beter dan schade

Het is natuurlijk belangrijk om een goede schadeverzekering te hebben voor het geval dat. Maar schade voorkomen is in alle gevallen beter. Daarom biedt Hiscox preventiediensten aan zakelijk verzekerden.

CyberClear Academy
“Elke ondernemer krijgt vandaag de dag wel te maken met cybercrime”, zegt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber and Data Risks. “Of het nu om een doorzichtige phishing-poging gaat of een geraffineerde hack. En hoewel een verzekering eventuele schade dekt, zit je als ondernemer natuurlijk niet te wachten op dit soort incidenten.” De online CyberClear Academy traint ondernemers en hun medewerkers zodat ze een ‘menselijke firewall’ kunnen bouwen en is onlangs uitgebreid met twee extra modules.

PrivacyZeker Start
“Voor kleine bedrijven zijn wij onlangs een samenwerking aangegaan met PrivacyZeker”, vervolgt Yasin. “Hun pakket PrivacyZeker Start is een AVG-startpakket voor ondernemers die nog niet voldoen aan de AVG. Vaak weten ze niet precies hoe en waar ze moeten beginnen. PrivacyZeker Start helpt ze daarbij door middel van een telefonische AVG- en beveiligingscheck. Aansluitend krijgt de ondernemer inzicht in de beveiligingsmaatregelen die hij moet nemen om data en persoonsgegevens veilig te kunnen gebruiken.”

Juridische assistentie
Hiscox werkt al jaren samen met adviesbureau ICTRecht. Yasin: “De mensen daar zijn specialisten op het gebied van ICT- en internetrecht. ICT-bedrijven met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox kunnen hun algemene voorwaarden door ICTRecht laten scannen, CyberClear-verzekerden kunnen hun verwerkersovereenkomst laten doorlichten.” Bij de algemene voorwaarden ligt de nadruk op aansprakelijkheidsclausules, garanties, vrijwaringen en het proces van terhandstelling. In het geval van een verwerkersovereenkomst kijken de juristen met name of het document aan de AVG voldoet. Is er geen verwerkersovereenkomst, dat stelt ICTRecht die op.

Cybersterk
“Cybersterk is een monitoring-service, die inzicht geeft in de weerbaarheid van de ICT-infrastructuur door cyberrisico’s te detecteren. Zodra Cybersterk constateert dat een apparaat in het netwerk afwijkend gedrag vertoont, ontvangt onze polishouder een waarschuwing per mail. Daardoor kan hij ingrijpen nog vóór het misgaat.” Polishouders met een CyberClear by Hiscox-verzekering kunnen deze scans gratis laten uitvoeren gedurende vier weken. Willen ze daarna permanente ondersteuning? Dan kunnen ze een abonnement afsluiten.

Meer informatie
Hebt u vragen over de preventiediensten of de zakelijke verzekeringen van Hiscox? Stel die dan gerust aan uw contactpersoon via 020-5170700. Of stuur een e-mail naar [email protected].