Andere beroepen

Andere beroepen

Hiscox biedt dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor een groot aantal beroepen. Het is een verzekering voor professionals, met een uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld van de zuivere vermogensschade, de personen- en zaakschade van uw opdrachtgever en derden, de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Zelfs de eigen schade van de verzekerde is deels verzekerd.